Zahvala

Izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom na izborima za MO Drage,  HSP ogranak Drage zahvaljuje se svim biračima koji su nam poklonili svoje povjerenje.

Bog i Hrvati!

HSP – Ogranak Drage

Prvi neslužbeni rezultati

Izbori za MO Drage su završeni. U 19 sati izborno mjesto Drage je zatvoreno. Izbori su provedeni regularno, demokratski u dobroj i opuštenoj atmosferi, kao što i slika govori.

Od 898 upisanih , na izbore je izašlo 362 glasača tj. 40%. Rezultati su slijedeći:

HNS Liberalni demokrati………………136 glasova 37,56%

HSP…………………………………………..103 glasa 28,45%

HDZ……………………………………………47 glasova 12,98%

HSP-Dr. A. Starčević……………………..36 glasova 9,94%

SDP…………………………………………….30 glasova 8,28%

Nevažeči listići……………………………..10 kom.  2,76%

Po D’Hondtovoj metodi HNS-u pripada 3 glasa, HSP-u 2 glasa a HDZ-u i HSP-A.Starčević po jedan glas u vijeću. Pošto nitko nema većinu, slijede pregovori oko koaliranja, tako da ćemo najvjerovatnije sutra znati novi saziv vijeća Mjesnog odbora Drage i novog predsjednika MO.

Osvrnuti ćemo se i na provedenu anketu na dragenetu. Iako ovakva vrsta ankete ne može biti realna, jer u njoj može sudjelovati bilo tko, ipak je donekle predvidila ishod izbora u Dragama. Postoji određena razlika u postocima, jer su glasači HNS-a i HSP-a pokazali više interesa za ovu vrstu medija, dok recimo glasači HSP-A. Stačevića gotovo nisu poklonili pažnju ovoj anketi. U svakom slučaju možemo reći da je anketa više-manje točno predvidila ishod izbora.

O izborima Zadarski list.

 

anketa

 

 

 

Za ne povjerovati

 

Jučer bacajući smeće nailazim na nevjerovatan prizor. Neko je izvrnuo kontenjer kod groblja i odnio kola. Ispravite me ako sam u krivu i zabludi, recite da to nije to. Ako je, onda je stvarno za ne povjerovati.

P.S. ispričavam se radi kvalitete slike, samo sam mobitel imao sa sobom.

Predstavljanje programa Hrvatske Stranke Prava (HSP)

 
 

HSP DRAGE SLUŽBENI PLAKAT

HSP DRAGE SLUŽBENI PLAKAT

 Poštovani mještani mjesta Drage na početku bi vam se obratili s našim ustaljenim pozdravom Bog i Hrvati! Povodom izbora za Mjesni odbor Drage naša stranka odlučila vam se obratiti i putem Drageneta te iznijeti četverogodišnji program rada budućeg Mjesnog odbora. Prije svega, kao podsjetnik, željeli bismo se osvrnuti na naš dosadašnji rad. U prošlom sazivu Općinskog vijeća bili smo zastupljeni s dva zastupnika, a jedan je bio iz Draga (Dalibor Barešić), te dva u poglavarstvu, jedan iz Draga (Milan Vulin). U tom sazivu Općinskog vijeća te poglavarstva smo ostvarili najavljivana ulaganja u naše misto. Važno je naglasiti da HSP nije sam sudjelovao u realizaciji zadanih projekata,već smo  tu smo imali i veliku podršku koalicijskog partnera (HDZ), načelnika Općine te predsjednika Mjesnog odbora gosp. Mile Stojanova.

 

Tokom te četiri godine na prijedlog HSP-a Drage su dobile:

– Komunalnog radnika

– 180.000,00 kn u četverogodišnjem razdoblju za našu vjersku zajednicu (realizacija zatvora na kapelici, klupe u crkvi, nove orgulje te  je od toga ostalo stotinjak tisuća kuna koje je naša župa imala na računu prije izgradnje župnog doma)

– rasvijetljen dio Draga iznad magistrale 

– asfaltiran veliki dio naših ulica

Uz našu suglasnost i odobrenje napravljen je ŠRC “Hrvatski Vitez Miro Barešić”, malonogometno igralište pokraj škole, asfaltirano je školsko dvorište, napravljena je šetnica Dugovača-Autocamp “Oaza mira”, probijeni su protupožarni putevi, pokrenuti su mnogi projekti, među njima projekt dječjeg vrtića, projekt kanalizacijskog sustava Drage u sklopu Projekta Jadran   i na kraju važno je naglasiti da smo izlazili u susret socijalno ugroženim obiteljima iz našeg mista s novčanom i pomoći u raznim dobrima. U sadašnjem sazivu Općinskog vijeća HSP nema zastupnika iz našeg mista.

 

Kao stranka sa dugogodišnjom tradicijom i ozbiljnim namjerama smatramo se odgovornim da našim mještanima iznesemo četverogodišnji plan i program:

– Pokretanje i kontroliranje izgradnje kanalizacijskog sustava (projektna dokumentacija je gotova, natječaj radova je u tijeku)

– Učiniti naše misto prepoznatljivim i turistički atraktivnim izgradnjom šetnice i privezišta u Dugovači (dijelom komercijalnog, a dijelom za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva).

– Potaknuti žurnu doradu i usvajanje UPU-a područja “Kazin”, radi ostvarivanja dugogodišnjeg sna mnogih Dragara, a to je preseljenje mista moru s prepoznatljivim centrom koji bi u svom sklopu imao školu, poštu, ambulantu i slično.

– Pokrenuti izradu projektne dokumentacije te radova na izgradnji vatrogasnog doma

– Pomoći završetak  izgradnje župnog doma (vrijeme bi bilo da ponovo dobijemo svog svećenika)

– Izrada dokumentacije i izvedba radova na proširenju mjesnog groblja

– Nastaviti pomagati socijalno ugrožene obitelji i pojedince

– Izrađivati i dorađivati UPU-e za turističke zone, radi pokretanja novih privatnih poduzetništava, a samim tim otvaranja novih radnih mjesta

– Uređenje obalnog pojasa (plaže) i završetak šetnice Dolaška draga – Dugovača

– Poticanje doškolovavanja i izobrazbe mladih prijedlozima za stipendije i sl.

Uložit ćemo dodatne napore u rješavanju problema subvenciranja projekta kanalizacije od strane mještana Draga, nelegalnim naplaćivanjem kroz potrošnju vode, jer posjedujemo dokumentaciju i dokaze o nelegalnosti ovog postupka. Uz postojeći dan obilježavanja Općine Pakoštane imamo sportsko-kulturno-zabavni program te fešte u organizaciji TZ Općine Pakoštane, organiziranje pokladnih povorki i sličnih događaja, povećati broj istih priredbi, osobito tijekom turističke sezone. Na kraju našeg izlaganja dajemo čvrsto obećanje, u slučaju davanja vašeg povjerenja, u što ne sumnjamo, da ćemo vas točno i pravodobno izvještavati, putem elektroničkih medija i redovnim informativnim sazivanjima zbora mještana (otprilike vezano uz godišnje sjednice Općinskog vijeća), o realizaciji našeg plana u suradnji s sadašnjim ili budućim Načelnikom i vijećnicima (neovisno o stranačkoj pripadnosti) našeg mjesta u Općini Pakoštane.

Naša lista na čelu sa njenim nositeljem g. Željkom Barešićem, neopterećena poviješću i dokazana svojim radom u društvenim aktivnostima našeg mista,  je jamac da ćemo se držati obećanog.

Bog i Hrvati!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HSP- Ogranak Drage

HNS organizira svirku

HNS vas poziva na svirku u Konobu AS, u subotu 20.11.2010. s početkom u 21:30.

Zabavlja vas Amadeus band.

Svi ljudi dobre volje su pozvani na svirku.

Predizbori na dragenetu

Želeći ispitati mišljenje glasača donosimo predizbornu anketu, u kojoj pratimo popularnost određenih opcija na izborima za MO Drage

Za koga ćete glasovati na izborima za MO Drage

  • Jakov Vulin - HDZ (11%, 14 glasova)
  • Zoran Barešić - HNS (42%, 53 glasova)
  • Željko Barešić - HSP (39%, 49 glasova)
  • Zvonimir Stojanov - HSP - Dr. A. Starčević (2%, 2 glasova)
  • Vatroslav Stojanov - SDP (6%, 8 glasova)

Ukupno glasača: 126

Loading ... Loading ...

Izborne liste

OPĆINA PAKOŠTANE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Na temelju članka 13. i 14. Odluke o pravilima za provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pakoštane, (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 1/10) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane objavljuje pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor ĈLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRAGE

     Kandidacijske liste 

Berba maslina

Ovaj vikend počela je intezivnija berba maslina. Uljare rade punom parom, Modrave su pune maslinara. Vijesti o radmanu zasada se kreću od 12-18%. Slijedećih par dana vrijeme će nakratko prekinuti berače u poslu, no već od četvrtka najavljuje se stabilizacija vremena, što stvara idealne prilike u najudarnijem beračkom vikendu. Kao i svake godine vodit će se rasprave o tome “koliko su platile”, a nakon toga ulje seli u kamenice i inox bačve. Generalno, masline su ove godine solidno rodile, pa se nestašica ulja ne očekuje. Poljoprivredna zadruga iz Vodica nudi je odvoz i preradu ulja na isti dan berbe sa otkupom 45 kn/kg ulja. Poslijednjih godina zamijećuje se da se ljudi sve više vraćaju maslinama, te je maslinovo ulje na cijeni. Udruga Modrave Murter-Betina počela je sa čišćenjem i saniranjem starih ulica kroz Modrave, tako da bi se u doglednoj budućnosti moglo očekivati oživljavanje najvećeg maslinika u Hrvatskoj, a nekad i u ex Yu.

Izbori za članove Mjesnog odbora Drage

Nakon više, u kuloarima, najavljivanih mogućih termina , raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Pakoštane. U sklopu tih izbora birati će se i članovi vijeća MO Drage, točnije sedam članova. Izbori će se održati u nedjelju 28. studenoga 2010. godine od 07:00 do 19:00 sati,  u školi. Ovime će Drage dobiti novo vijeće MO i novog načelnika MO.

O MJESNOM ODBORU

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu
i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena
u statutu općine.  

Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na mandat od 4 godine.  Vijeće mjesnog odbora donosi:
— program rada mjesnog odbora
— poslovnik,
— financijski plan
— godišnji obračun
— druge poslove određene zakonom i statutom.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga je odgovoran načelniku općine.Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana. Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana. Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja). Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Dragenet će pratiti događanja oko izbora za mjesni odbor, liste kandidata i sl., te ćemo vas nastaviti obavještavati o ovom segmentu društveno političkoga života u Dragama. U prilogu donosimo i faksimil odluke Načelnika općinskog vijeća.

Izbori MO

Na jezeru

Ko se je ovih dana upustio u berbu maslina na jezeru, imao je priliku i uživati u izlasku punog miseca, što je uvik fantastičan prizor. A i vremenske prilike su učinile prizor još boljim.No neka slike govore za sebe. Tri labuda koja smo ugostili u veljači, još su uvijek u điru.