Javna rasvjeta

Općina Pakoštane ovih je dana realizirala projekt zamjene rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti u Dragama sa  LED rasvjetnim tijelima (eng. LED=light-emitting diode, dioda koja isijava svjetlo). LED rasvjeta je  tehnologija koja zadovoljava najnovije standarde: po nekoliko puta troši manje struje  od standardnih živinih ili metal-halogen žarulja,i proizvodi puno manje tzv. svjetlosnog zagađenja koje klasična rasvjetna tijela proizvode. Kroz ovaj projekt Općina je uložila oko 830.000,00 kuna  u Drage, a cijeli projekt zamjene rasvjetnih tijela na području cijele općine težak je 2 milijuna kuna i bio je buđetiran u prošlogodišnjem proračunu Općine. Ovo je jedan od boljih poteza Općine u prošloj godini kojim će se postignuti ogromne uštede u proračunu, a da ne govorimo o zaštiti prirode i pametnom trošenju resursa. Nezadovoljni novom rasvjetom koja vrlo ograničeno i strogo disperzira svjetlo su dragarski ribari kojima je sada teže pristajati u lučice jer nema više svjetla koje osvjetljava mule. Prijašnja svjetla su osvjetljavala puno šire što je olakšavalo pristanak uz obalu, a nova LED rasvjeta baca svjetlo isključivo na kolnik i ne odbija se od oklonih predmeta, tako da su muli ostali u mraku. Ovaj neželjeni efekt vjerovatno je kumovao i olakšao posao sada već duže spominjanoj kriminalnoj skupini koja krade pente po Jadranu, pa je tako i u Dragama nestalo 7 penti, a o čemu je izvjestila Slobodna Dalmacija. Ipak ne bi trebalo svaljivati krivicu na novu rasvjetu, za koju smo već prije spomenuli da je jedan od boljih projekata na području općine, već bi trebalo osigurati adekvatnu dodatnu rasvjetu u dragarskim lučicama.

 

Komentiranje je zatvoreno.