Javna rasprava o prijedlogu plana parka prirode Vransko jezero

U ponedjeljak 12.9.2011. u prostorijama male vijećnice u Općini Pakoštane održana je javna rasprava o u prijedlogu plana parka prirode Vransko jezero.

U pomalo tijesnoj vijećnici za sve zainteresirane, uz uvodne riječi predstavnika Parka prirode i resornog ministarstva glavnu riječ je preuzela ravnateljica Županijskog zavoda za prostorno uređenje zadarske županije dipl. ing. arh. Nives Kozulić. Nakon početnog predstavljanja plana uslijedili su pitanja, komentari i primjedbe prisutnih. Pored burnih rasprava na temu Majdan i Prosika, izdvojili bismo i primjedbu predsjednika MO drage Zorana Barešića koji je negodovao na činjenicu da obični ljudi neće imati prilike u parku napraviti nikakav objekt za obavljanje turističkih i ugostiteljskih djelatnosti, već je takva mogućnost ostavljena za, kako on sam kaže, “krupne ribe”, dok će vlasnici nekretnina (čitaj zemlje) u parku moći napraviti isključivo spremišta za alat unutar granica parka. Veliki problem će biti i legalizacija objekata unutar parka prirode. Analizu točaka i interesantnih detalja iz plana parka koji se dotiču Draga donosimo u nastavku.

PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE VRANSKO JEZERO

U razdoblju od 19.kolovoza do 17.rujna 2011, u prostorijama općine Pakoštane izložen je prijedlog Prostornog plana Parka Prirode vransko Jezero.

Cjelokupni prostorni plan objavljen je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređanje i graditeljstva.

Za Dragenet smo izvukli djelove Prostornog plana koji se tiču samih Draga, a sve ostale informacije možete potražiti na dolje navedenom linku.

Ulazi u PP Vransko jezero

Glavni ulazi:

– Crkvine

– Prosika

Sporedni ulazi:

– Drage zapad

– Sv.Nediljica

– Mednjača

– Banjevački stanovi

– Dejanovići

Sporedni ulazi su manja pririručna parkirališta s osnovnim sadržajima za posjetitelje: info punktovi, parkiralište kapaciteta do 10 mjesta, uređeni kao travnati ili zemljani teren.

Ulazi će biti smješteni na najprikladnijim lokacijama u neposrednoj blizini granice Parka i zadanih lokacija za sporedne ulaze.

Uređenje staza: 

Za potrebe upućivanja gostiju iz turističkih centara prema Parku prirode u Dragama su predviđene dvije staze:

– Preko zaseoka Stojanovi

– Preko zaseoka Bunje

Svi zatečeni putovi i staze kontinuirano će se uređivati i održavati u svrhu interne infrastrukture za potrebe obilaska i razgledavanja parka.

Cestovna infrastruktura: 

Cestovni promet je koncipiran na naćin potrebe povezivanja ulaznih punktova, što će se ostvariti postojećim državnim, županijskim i lokalnim cestama.

Osim toga na postojećoj Jadranskoj turističkoj cesti planirano je planovima višeg reda izvršiti primjereno poboljšanje tehničkih elemenata postojeće trase prvenstveno izgradnjom obilaznice oko naselja Drage.Koridor planirane obilaznice prolazi uz jugozapadnu granicu Parka.

Planirani autokamp Drage zapad – T3: 

Planom je obuhvačena izgradnja manjeg autokampa na području Drage zapad, nakon čije realizacije će se autokamp Crkvine prenamjeniti u eko kamp.

Nakon realizacije autokampa planira se izgradnja kupališta i pristaništa za najviše petnaest plovila u funkciji autokampa.

 

Uvjeti gradnje i uređenja autokampa Drage zapad: 

Članak 72.

Plan određuje zamjensku lokaciju na ulazu Drage zapad za postojeći autokamp na ulazu Crkvine.

Autokamp mora ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa prema važećim zakonima i propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, a u skladu sa uvjetima zaštite prirode i Odredbama ovog Plana.

Gustoća izgrađenosti se propisuje kao osnovni element za dimenzioniranje autokampova: 45m2 površine po kamp mjestu.

Članak 73.

Za izgradnju i uređenje autokampa određuju se sljedeći posebni uvjeti:

– Sačuvati kompleks borove šume

– Potrebne prateće sadržaje (recepcija, sanitarije i sl.) izgraditi na samom ulazu u kamp, odnosno na samom ulazu u park(Drage-zapad).

– Gradnja čvrstih objekata u zoni autokampa nije dozvoljena

Članak 74.

Dozvoljena je izgradnja zaštičenog kamenog ložišta.

Članak 75.

Sanitarni čvor mora imati sustav odvodnje po najvišim standardima za pročišćavanje otpadnih voda. Odvodnja istih mora se vršiti van granica Parka.

Članak 76.

Određuje se obaveza izrade DPU-a za autokamp.

Članak 77.

Planom se dozvoljava izgradnja prisatništa za plovila (do petnaest vezova).

Objekti sa službu održavanja: 

Za potrebe službe održavanja planira se izgradnja manjih objekata: na području Banjevačkog polja, na području Draga, te na području Banđenove drage.

Ako postoji mogućnost, umjesto gradnje novih objekata, ponuditi otkup vlasnicima postojećih objekata, na približnim lokacijama, kako bi se što manje gradilo.

Link za cjelokupni plan parka prirode se nalazi ovdje.

Komentiranje je zatvoreno.