Danas u Općini

Pozivamo sve zainteresirane stanovnike općine Pakoštane koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, da se odazovu prezentaciji Programa društveno poticane stanogradnje (POS): dana 24. ožujka 2011. godine u 17:00 sati.

POZIV – POS prezentacija

Pozivamo sve zainteresirane stanovnike općine Pakoštane koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, da se odazovu prezentaciji Programa društveno poticane stanogradnje (POS):

dana 24. ožujka 2011. godine, u 17:00 sati, na adresi: Općina Pakoštane Kraljice Jelene 78, -(velika vijećnica) .

APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Vlade RH) predstavit će Program za:

  • kreditiranje kupnje stana u više-stambenoj zgradi, (PROGRAM “A”).
  • kreditiranje izgradnje, dogradnje i završetka započete gradnje obiteljskih kuća (PROGRAM “B”).
  • kreditiranje kupnje građevinskog materijala (PROGRAM “C”)

Nadamo se Vašem odazivu!

Osvrt na prezentaciju

Prezentacija je održana u prostorijama Općine od strane predstavnika APN-a i Općine. Predstavnici APN-a su rutinski odradili posao prezentacije na koju se skupilo nekih 17-18 građana. U diskusiji smo došli do informacija da se planira graditi zgrada sa 6 stanova POS-a, u blizini škole u Pakoštanama, za koju bi se natjecali zainteresirani kandidati koji se prijave na listu koju sastavlja i rangira Općina. U praksi se pokazalo da se za realizaciju kredita za stan treba prijaviti barem trostruko više građana ( u ovom slučaju 18 za 6 stanova), stoga je upitno da li će se uopće prijaviti dovoljno kreditno sposobnih građana koji će biti zainteresirani za kupnju ovakvog stana. S obzirom na tešku gospodarsko-imovnsku situaciju građana u Hrvatskoj i činjenici da u ovakvoj investiciji morate učestvovati u startu sa 15% kreditiranih sredstava, teško da će na kraju ostati dovoljno onih koji mogu ući u ovakav poduhvat. Ipak nadamo se da će Općina uspjeti u ovoj akciji i da će barem neke obitelji riješiti svoje stambeno pitanje na ovaj način.

2 comments to Danas u Općini